Opepen 171
 • Edition Size

  Ten

  12.5% Có đặc tính này

 • Opepen

  Macula

  0.06% Có đặc tính này

 • Release

  005

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  VVR

  0.5% Có đặc tính này

 • Artist

  Jack Butcher

  2% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  5.5% Có đặc tính này

Opepen Edition state-little state-little
Opepen 171
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Edition Size

  Ten

  12.5% Có đặc tính này

 • Opepen

  Macula

  0.06% Có đặc tính này

 • Release

  005

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  VVR

  0.5% Có đặc tính này

 • Artist

  Jack Butcher

  2% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  5.5% Có đặc tính này

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
This is not a pfp project.
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  171

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum