• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Set 006, 1/20 (#4613)
 • Edition Size

  Twenty

  25% Có đặc tính này

 • Opepen

  Bauhaus 1923

  0.13% Có đặc tính này

 • Artist

  PIV

  0.5% Có đặc tính này

 • Release

  006

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  PIV

  0.5% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  23.81% Có đặc tính này

Opepen Edition state-little state-little
Set 006, 1/20 (#4613)
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Edition Size

  Twenty

  25% Có đặc tính này

 • Opepen

  Bauhaus 1923

  0.13% Có đặc tính này

 • Artist

  PIV

  0.5% Có đặc tính này

 • Release

  006

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  PIV

  0.5% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  23.81% Có đặc tính này

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
This is not a pfp project.
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  4613

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum