Opepen 6198
 • Edition Size

  Forty

  49.99% Có đặc tính này

 • Release

  010

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  1/0

  0.5% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  5.5% Có đặc tính này

 • Artist

  VV

  1% Có đặc tính này

 • Opepen

  0/100

  0.25% Có đặc tính này

Opepen Edition state-little state-little
Opepen 6198
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Edition Size

  Forty

  49.99% Có đặc tính này

 • Release

  010

  0.5% Có đặc tính này

 • Set

  1/0

  0.5% Có đặc tính này

 • Revealed

  Yes

  5.5% Có đặc tính này

 • Artist

  VV

  1% Có đặc tính này

 • Opepen

  0/100

  0.25% Có đặc tính này

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
This is not a pfp project.
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  6198

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum