DeGod #1143
 • background

  Teal

  13.3% Có đặc tính này

 • eyes

  Rugrat Frames

  2.19% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.52% Có đặc tính này

 • clothes

  Steve Jobs Turtleneck

  3.61% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.52% Có đặc tính này

 • neck

  Silver Chain

  5.83% Có đặc tính này

 • skin

  Poker

  3.68% Có đặc tính này

 • head

  DeGucci Bucket Hat

  2.19% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #1143
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • background

  Teal

  13.3% Có đặc tính này

 • eyes

  Rugrat Frames

  2.19% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.52% Có đặc tính này

 • clothes

  Steve Jobs Turtleneck

  3.61% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.52% Có đặc tính này

 • neck

  Silver Chain

  5.83% Có đặc tính này

 • skin

  Poker

  3.68% Có đặc tính này

 • head

  DeGucci Bucket Hat

  2.19% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  1142

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum