• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #2605
 • clothes

  God Jersey

  2.4% Có đặc tính này

 • eyes

  Snake Eyes

  3.14% Có đặc tính này

 • background

  Deep Ocean Blue

  12.34% Có đặc tính này

 • skin

  Lavender Stripe

  8.47% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.61% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.75% Có đặc tính này

 • head

  Skull Mask

  2.43% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.82% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  6.98% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  70.49% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #2605
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • clothes

  God Jersey

  2.4% Có đặc tính này

 • eyes

  Snake Eyes

  3.14% Có đặc tính này

 • background

  Deep Ocean Blue

  12.34% Có đặc tính này

 • skin

  Lavender Stripe

  8.47% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.61% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.75% Có đặc tính này

 • head

  Skull Mask

  2.43% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.82% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  6.98% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  70.49% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  2604

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum