• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #8106
 • clothes

  God Jersey

  2.4% Có đặc tính này

 • specialty

  God of War

  4.93% Có đặc tính này

 • eyes

  Eye Patch

  3% Có đặc tính này

 • skin

  Pink Granite

  11.41% Có đặc tính này

 • background

  Alaska

  2.08% Có đặc tính này

 • mouth

  Vape God

  4.49% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • head

  DeGucci Bucket Hat

  2.21% Có đặc tính này

 • neck

  Paperclip Necklace

  6.07% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.81% Có đặc tính này

DeGods state-little state-little
DeGod #8106
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • clothes

  God Jersey

  2.4% Có đặc tính này

 • specialty

  God of War

  4.93% Có đặc tính này

 • eyes

  Eye Patch

  3% Có đặc tính này

 • skin

  Pink Granite

  11.41% Có đặc tính này

 • background

  Alaska

  2.08% Có đặc tính này

 • mouth

  Vape God

  4.49% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • head

  DeGucci Bucket Hat

  2.21% Có đặc tính này

 • neck

  Paperclip Necklace

  6.07% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.81% Có đặc tính này

DeGods
DeGods state-little state-little
A collection of degenerates, punks, and misfits. Gods of the metaverse & masters of our own universe.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  8105

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum