• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #8366
 • mouth

  Heavenly Wood

  1.92% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.89% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

 • head

  Mad Scientist

  5.1% Có đặc tính này

 • clothes

  FTX Jersey

  1.59% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.22% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.74% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.83% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.72% Có đặc tính này

DeGods state-little state-little
DeGod #8366
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • mouth

  Heavenly Wood

  1.92% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.89% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

 • head

  Mad Scientist

  5.1% Có đặc tính này

 • clothes

  FTX Jersey

  1.59% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.22% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.74% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.83% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.72% Có đặc tính này

DeGods
DeGods state-little state-little
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  8365

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum