• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #9001
 • background

  Teal

  13.4% Có đặc tính này

 • eyes

  All Seeing Eyes

  3.04% Có đặc tính này

 • specialty

  Quarterback

  7.32% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.99% Có đặc tính này

 • mouth

  Vape God

  4.49% Có đặc tính này

 • neck

  Friendship Necklace

  5.75% Có đặc tính này

 • head

  Mickey DeGods Visor

  1.3% Có đặc tính này

 • clothes

  Top God Jumper

  2.46% Có đặc tính này

 • skin

  Marble

  11.21% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.48% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #9001
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • background

  Teal

  13.4% Có đặc tính này

 • eyes

  All Seeing Eyes

  3.04% Có đặc tính này

 • specialty

  Quarterback

  7.32% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.99% Có đặc tính này

 • mouth

  Vape God

  4.49% Có đặc tính này

 • neck

  Friendship Necklace

  5.75% Có đặc tính này

 • head

  Mickey DeGods Visor

  1.3% Có đặc tính này

 • clothes

  Top God Jumper

  2.46% Có đặc tính này

 • skin

  Marble

  11.21% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.48% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  9000

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum