• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MERGE VV
MERGE VV state-little state-little
Hợp đồng:0xbd84...6145

09.14.22 My last piece of work on the proof of work Ethereum blockchain. A free edition to commemorate a moment in time.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.0066

  Giá sàn

 • ETH ETH 5.1K

  Tổng khối lượng

 • 30K

  Tổng nguồn cung

 • 5.2K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử