Wizard #2612
 • Cloths

  black wts tee

  0.59% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.38% Có đặc tính này

 • Headwear

  elf knot

  0.63% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.61% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.21% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.18% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #2612
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Cloths

  black wts tee

  0.59% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.38% Có đặc tính này

 • Headwear

  elf knot

  0.63% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.61% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.21% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.18% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  2612

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum