• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #2612
 • Cloths

  black wts tee

  0.64% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Headwear

  elf knot

  0.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.66% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.33% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #2612
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Cloths

  black wts tee

  0.64% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Headwear

  elf knot

  0.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.66% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.33% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  2612

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum