Wizard #3061
 • Eyes

  squeeze shut

  1.4% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  5.65% Có đặc tính này

 • Headwear

  dragon general

  0.83% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.58% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  mantis

  0.59% Có đặc tính này

 • Details

  bolt

  0.29% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #3061
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  squeeze shut

  1.4% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  5.65% Có đặc tính này

 • Headwear

  dragon general

  0.83% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.58% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  mantis

  0.59% Có đặc tính này

 • Details

  bolt

  0.29% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  3061

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum