• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #3168
 • Mouth

  lick mustasch

  0.61% Có đặc tính này

 • Background

  black

  3.11% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.96% Có đặc tính này

 • Cloths

  boa

  0.47% Có đặc tính này

 • Details

  chain and ball

  0.32% Có đặc tính này

 • Body

  light

  8.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow surprised

  1.4% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #3168
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Mouth

  lick mustasch

  0.61% Có đặc tính này

 • Background

  black

  3.11% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.96% Có đặc tính này

 • Cloths

  boa

  0.47% Có đặc tính này

 • Details

  chain and ball

  0.32% Có đặc tính này

 • Body

  light

  8.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow surprised

  1.4% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  3168

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum