Wizard #3305
 • Background

  white

  3.05% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.47% Có đặc tính này

 • Headwear

  beanie boy

  0.79% Có đặc tính này

 • Cloths

  sibiria

  0.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.22% Có đặc tính này

 • Details

  earring right

  0.26% Có đặc tính này

 • Mouth

  mantis

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #3305
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  white

  3.05% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.47% Có đặc tính này

 • Headwear

  beanie boy

  0.79% Có đặc tính này

 • Cloths

  sibiria

  0.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.22% Có đặc tính này

 • Details

  earring right

  0.26% Có đặc tính này

 • Mouth

  mantis

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  3305

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum