Wizard #4256
 • Headwear

  pirate

  0.78% Có đặc tính này

 • Details

  big hoop

  1.07% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.3% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  power surge

  0.36% Có đặc tính này

 • Cloths

  sibiria

  0.61% Có đặc tính này

 • Mouth

  dwarfen growl

  0.43% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4256
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Headwear

  pirate

  0.78% Có đặc tính này

 • Details

  big hoop

  1.07% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.3% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  power surge

  0.36% Có đặc tính này

 • Cloths

  sibiria

  0.61% Có đặc tính này

 • Mouth

  dwarfen growl

  0.43% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4256

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum