Wizard #4428
 • Background

  white

  3.02% Có đặc tính này

 • Glasses

  morpheus

  0.44% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.73% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.66% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.18% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4428
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  white

  3.02% Có đặc tính này

 • Glasses

  morpheus

  0.44% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.73% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.66% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.18% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4428

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum