Wizard #4432
 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  the bucket

  0.59% Có đặc tính này

 • Cloths

  hello africa

  0.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow

  1.37% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4432
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  the bucket

  0.59% Có đặc tính này

 • Cloths

  hello africa

  0.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow

  1.37% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4432

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum