Wizard #4732
 • Background

  mint

  3.26% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.18% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.76% Có đặc tính này

 • Cloths

  rick roll

  0.56% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite no beard

  0.6% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4732
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mint

  3.26% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.18% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.76% Có đặc tính này

 • Cloths

  rick roll

  0.56% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite no beard

  0.6% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4732

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum