Wizard #5115
 • Details

  black pearl

  0.28% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.8% Có đặc tính này

 • Mouth

  longbeard growl

  0.63% Có đặc tính này

 • Cloths

  high school

  0.36% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.15% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow surprised

  1.31% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #5115
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Details

  black pearl

  0.28% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.8% Có đặc tính này

 • Mouth

  longbeard growl

  0.63% Có đặc tính này

 • Cloths

  high school

  0.36% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.15% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow surprised

  1.31% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  5115

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum