• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #609
 • Background

  purple

  3.55% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.87% Có đặc tính này

 • Cloths

  highwayman

  0.51% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.33% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhh

  0.68% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #609
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.55% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.87% Có đặc tính này

 • Cloths

  highwayman

  0.51% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.33% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhh

  0.68% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  609

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum