Wizard #6347
 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.65% Có đặc tính này

 • Cloths

  doc

  0.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  huh

  1.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Details

  dot

  0.86% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #6347
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.65% Có đặc tính này

 • Cloths

  doc

  0.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  huh

  1.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Details

  dot

  0.86% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  6347

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum