Wizard #7167
 • Background

  white

  3.05% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.49% Có đặc tính này

 • Headwear

  musk-y

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  jungle

  0.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  tired

  1.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  lollipop musketeer

  0.76% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #7167
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  white

  3.05% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.49% Có đặc tính này

 • Headwear

  musk-y

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  jungle

  0.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  tired

  1.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  lollipop musketeer

  0.76% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  7167

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum