Wizard #7258
 • Background

  white

  3.03% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  wts cap

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  peasant

  0.25% Có đặc tính này

 • Eyes

  spent

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  big phatty

  0.75% Có đặc tính này

 • Glasses

  tyler

  0.41% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #7258
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  white

  3.03% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  wts cap

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  peasant

  0.25% Có đặc tính này

 • Eyes

  spent

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  big phatty

  0.75% Có đặc tính này

 • Glasses

  tyler

  0.41% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  7258

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum