Wizard #7414
 • Body

  fair

  5.65% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe longbeard

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.27% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #7414
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  fair

  5.65% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe longbeard

  0.7% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.27% Có đặc tính này

 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  7414

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum