• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #7586
 • Details

  golden butterfly

  0.23% Có đặc tính này

 • Cloths

  cape and potion

  0.67% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.94% Có đặc tính này

 • Mouth

  crusoe

  0.77% Có đặc tính này

 • Headwear

  OG wiz hat

  0.72% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.32% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.35% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #7586
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Details

  golden butterfly

  0.23% Có đặc tính này

 • Cloths

  cape and potion

  0.67% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.94% Có đặc tính này

 • Mouth

  crusoe

  0.77% Có đặc tính này

 • Headwear

  OG wiz hat

  0.72% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.32% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.35% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  7586

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum