Wizard #7684
 • Background

  purple

  3.41% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.8% Có đặc tính này

 • Headwear

  robin hood

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  looking left

  1.2% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.72% Có đặc tính này

 • Glasses

  welder

  0.64% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #7684
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.41% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.8% Có đặc tính này

 • Headwear

  robin hood

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  looking left

  1.2% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.72% Có đặc tính này

 • Glasses

  welder

  0.64% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  7684

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum