• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #8016
 • Glasses

  teacher

  0.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  the ship

  0.31% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Details

  earring left

  0.3% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.33% Có đặc tính này

 • Headwear

  middle parting

  0.82% Có đặc tính này

 • Cloths

  sifu

  0.64% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8016
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Glasses

  teacher

  0.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  the ship

  0.31% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  6% Có đặc tính này

 • Details

  earring left

  0.3% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.55% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.33% Có đặc tính này

 • Headwear

  middle parting

  0.82% Có đặc tính này

 • Cloths

  sifu

  0.64% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8016

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum