Wizard #8081
 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Cloths

  ritual shaman

  0.52% Có đặc tính này

 • Headwear

  hippie

  0.64% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  squeeze shut

  1.39% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8081
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Cloths

  ritual shaman

  0.52% Có đặc tính này

 • Headwear

  hippie

  0.64% Có đặc tính này

 • Mouth

  pirate

  0.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  squeeze shut

  1.39% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8081

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum