• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #8331
 • Background

  sand

  3.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.32% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.96% Có đặc tính này

 • Glasses

  90s

  0.46% Có đặc tính này

 • Body

  light

  8.09% Có đặc tính này

 • Cloths

  electric

  0.45% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8331
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sand

  3.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.32% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.96% Có đặc tính này

 • Glasses

  90s

  0.46% Có đặc tính này

 • Body

  light

  8.09% Có đặc tính này

 • Cloths

  electric

  0.45% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8331

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum