Wizard #8596
 • Body

  fair

  5.63% Có đặc tính này

 • Headwear

  the king

  0.8% Có đặc tính này

 • Background

  black

  2.84% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.63% Có đặc tính này

 • Cloths

  wet towel

  0.53% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow

  1.37% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8596
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  fair

  5.63% Có đặc tính này

 • Headwear

  the king

  0.8% Có đặc tính này

 • Background

  black

  2.84% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.63% Có đặc tính này

 • Cloths

  wet towel

  0.53% Có đặc tính này

 • Eyes

  unibrow

  1.37% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8596

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum