• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mercenary Broadswordsman
 • NOT_REVEAL

  NOT_REVEAL

  10.09% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Mercenary Broadswordsman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • NOT_REVEAL

  NOT_REVEAL

  10.09% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  99693

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon