DuDuLab #1968
DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1968
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

  DuDuLab Project
  DuDuLab Project state-little state-little
  DuDuLab 是由百度孵化的独立 NFT 项目团队,核心成员以原生加密人士为主,团队约 30 余人。DuDu 熊 NFT 正是以百度品牌吉祥物形象「百度熊」为主体创作的。坊间因此将百度描述为第一家在公链上将官方形象铸造为 NFT、同时也是第一家在海外运营和发售 NFT 的中国互联网大厂。
  • Hợp đồng

   0x365d...9537

  • ID token

   1968

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Ethereum