DuDuLab #4113
 • Background

  Brick red

  20.97% bu özelliğe sahip

 • Bear

  Dudu

  42.61% bu özelliğe sahip

 • Eyes

  Confusion

  2.7% bu özelliğe sahip

 • Face

  Scratch

  2.69% bu özelliğe sahip

 • Backgear

  Palette

  4.26% bu özelliğe sahip

 • Offhand

  Beer

  0.54% bu özelliğe sahip

 • Clothing

  Ambassador in green

  0.84% bu özelliğe sahip

 • Headgear

  Painter hat

  0.59% bu özelliğe sahip

 • Necklace

  Cashew flower square

  1.09% bu özelliğe sahip

 • Mouth

  Red lollipop

  1.93% bu özelliğe sahip

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #4113
refresh
Fiyat

ETH ETH Henüz listelenmedi

 • Background

  Brick red

  20.97% bu özelliğe sahip

 • Bear

  Dudu

  42.61% bu özelliğe sahip

 • Eyes

  Confusion

  2.7% bu özelliğe sahip

 • Face

  Scratch

  2.69% bu özelliğe sahip

 • Backgear

  Palette

  4.26% bu özelliğe sahip

 • Offhand

  Beer

  0.54% bu özelliğe sahip

 • Clothing

  Ambassador in green

  0.84% bu özelliğe sahip

 • Headgear

  Painter hat

  0.59% bu özelliğe sahip

 • Necklace

  Cashew flower square

  1.09% bu özelliğe sahip

 • Mouth

  Red lollipop

  1.93% bu özelliğe sahip

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab 是由百度孵化的独立 NFT 项目团队,核心成员以原生加密人士为主,团队约 30 余人。DuDu 熊 NFT 正是以百度品牌吉祥物形象「百度熊」为主体创作的。坊间因此将百度描述为第一家在公链上将官方形象铸造为 NFT、同时也是第一家在海外运营和发售 NFT 的中国互联网大厂。
 • Sözleşme

  0x365d...9537

 • Token ID

  4113

 • Token Standardı

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum