DuDuLab #5371
 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Satchel

  Yellow guitar

  3.15% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Spring Festival cap

  0.49% Có đặc tính này

 • Glasses

  Big brother

  1.6% Có đặc tính này

 • Necklace

  Double necklace

  2% Có đặc tính này

 • Face

  Scratch

  2.69% Có đặc tính này

 • Clothing

  Overalls

  0.63% Có đặc tính này

 • Offhand

  Basketball

  0.93% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red bubbles

  1.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5371
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Satchel

  Yellow guitar

  3.15% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Spring Festival cap

  0.49% Có đặc tính này

 • Glasses

  Big brother

  1.6% Có đặc tính này

 • Necklace

  Double necklace

  2% Có đặc tính này

 • Face

  Scratch

  2.69% Có đặc tính này

 • Clothing

  Overalls

  0.63% Có đặc tính này

 • Offhand

  Basketball

  0.93% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red bubbles

  1.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab 是由百度孵化的独立 NFT 项目团队,核心成员以原生加密人士为主,团队约 30 余人。DuDu 熊 NFT 正是以百度品牌吉祥物形象「百度熊」为主体创作的。坊间因此将百度描述为第一家在公链上将官方形象铸造为 NFT、同时也是第一家在海外运营和发售 NFT 的中国互联网大厂。
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5371

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum