Doodle #74
 • face

  pink beard

  1.37% Có đặc tính này

 • hair

  blue afro

  2.71% Có đặc tính này

 • body

  yellow turtleneck

  3.54% Có đặc tính này

 • background

  grey

  7.42% Có đặc tính này

 • head

  med

  9.52% Có đặc tính này

Doodles state-little state-little
Doodle #74
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • face

  pink beard

  1.37% Có đặc tính này

 • hair

  blue afro

  2.71% Có đặc tính này

 • body

  yellow turtleneck

  3.54% Có đặc tính này

 • background

  grey

  7.42% Có đặc tính này

 • head

  med

  9.52% Có đặc tính này

Doodles
Doodles state-little state-little
这是一个由社区推动的收藏品项目,以烤面包片艺术为特色。涂鸦有各种颜色、特征和大小,收藏量为10000件。
 • Hợp đồng

  0x8a90...992e

 • ID token

  74

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum