#1885
 • Fur

  Black

  12.24% Có đặc tính này

 • Background

  Yellow

  12.8% Có đặc tính này

 • Eyes

  Zombie

  3.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dumbfounded

  5.03% Có đặc tính này

 • Clothes

  Service

  1.42% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club state-little state-little
#1885
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Fur

  Black

  12.24% Có đặc tính này

 • Background

  Yellow

  12.8% Có đặc tính này

 • Eyes

  Zombie

  3.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dumbfounded

  5.03% Có đặc tính này

 • Clothes

  Service

  1.42% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  1885

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum