• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#9629
 • Mouth

  Bored

  22.66% Có đặc tính này

 • Fur

  Zombie

  3.02% Có đặc tính này

 • Eyes

  Angry

  4.29% Có đặc tính này

 • Hat

  Baby's Bonnet

  1.58% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club state-little state-little
#9629
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Mouth

  Bored

  22.66% Có đặc tính này

 • Fur

  Zombie

  3.02% Có đặc tính này

 • Eyes

  Angry

  4.29% Có đặc tính này

 • Hat

  Baby's Bonnet

  1.58% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  9629

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum