#9682
 • Clothes

  Sailor Shirt

  2.82% Có đặc tính này

 • Hat

  King's Crown

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  X Eyes

  2.43% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

 • Fur

  Robot

  2.65% Có đặc tính này

 • Mouth

  Phoneme Wah

  1.63% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club state-little state-little
#9682
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Clothes

  Sailor Shirt

  2.82% Có đặc tính này

 • Hat

  King's Crown

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  X Eyes

  2.43% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

 • Fur

  Robot

  2.65% Có đặc tính này

 • Mouth

  Phoneme Wah

  1.63% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  9682

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum