Hello Charlie! #2638
 • Background

  Dusty Rose

  7.16% Có đặc tính này

 • Body

  Gingerbread

  16.38% Có đặc tính này

 • Face

  Face 8

  5.56% Có đặc tính này

 • Hair

  wavy ochre

  1.02% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  se ochre

  5.44% Có đặc tính này

 • Clothes

  Jam Puffer

  0.32% Có đặc tính này

Hello Charlie Official! state-little state-little
Hello Charlie! #2638
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Dusty Rose

  7.16% Có đặc tính này

 • Body

  Gingerbread

  16.38% Có đặc tính này

 • Face

  Face 8

  5.56% Có đặc tính này

 • Hair

  wavy ochre

  1.02% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  se ochre

  5.44% Có đặc tính này

 • Clothes

  Jam Puffer

  0.32% Có đặc tính này

Hello Charlie Official!
Hello Charlie Official! state-little state-little
一个庆祝各种艺术形式、独特才能和平等机会的社区。由来自世界各地才华横溢的艺术家的独特收藏提供支持,其中包括生活在以太坊网络上的 5,001 件艺术品。
 • Hợp đồng

  0xe388...04bd

 • ID token

  2638

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum