EPHNX
 • Corporation

  Arcade

  9.52% Có đặc tính này

 • Background

  Eterna Blue

  7.69% Có đặc tính này

 • Title

  Subsystem

  4.76% Có đặc tính này

 • Life-form

  Program

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Corporation Avatars state-little state-little
EPHNX
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  Arcade

  9.52% Có đặc tính này

 • Background

  Eterna Blue

  7.69% Có đặc tính này

 • Title

  Subsystem

  4.76% Có đặc tính này

 • Life-form

  Program

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Corporation Avatars
Planet IX - Corporation Avatars state-little state-little
IX Corpo Genesis 合集包含您将在 Planet IX 宇宙中遇到的不可玩角色。每个角色都在变革代理人抵达太阳系的黎明时描绘,体现了行星 IX 各个公司的本质。
 • Hợp đồng

  0xfba3...f6dc

 • ID token

  218

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2023-10-29 21:57:50
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-07 16:03:55
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-03-30 11:11:43
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-03-30 04:44:12
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons