Milady 3172
 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl blue

  1.62% Có đặc tính này

 • Drip Score

  36

  1.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses blue

  1.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf rothko

  0.96% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker oasis

  0.75% Có đặc tính này

 • Number

  3172

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  clouds

  3.5% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3172
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl blue

  1.62% Có đặc tính này

 • Drip Score

  36

  1.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses blue

  1.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf rothko

  0.96% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker oasis

  0.75% Có đặc tính này

 • Number

  3172

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  clouds

  3.5% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3172

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum