Milady 4413
 • Number

  4413

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Shirt

  western jacket

  0.88% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.2% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.14% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.12% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4413
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  4413

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Shirt

  western jacket

  0.88% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.2% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.14% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.12% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4413

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum