• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 266
 • Number

  266

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  prep-harajuku

  1.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hat

  strawberry hat

  0.39% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.35% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 266
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  266

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  prep-harajuku

  1.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hat

  strawberry hat

  0.39% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.35% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  266

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum