Milady 3170
 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Number

  3170

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.09% Có đặc tính này

 • Hat

  backwards trucker pink

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Score

  20

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.18% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.72% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3170
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Number

  3170

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.09% Có đặc tính này

 • Hat

  backwards trucker pink

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Score

  20

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.18% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.72% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3170

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum