• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8101
 • Necklace

  girl necklace

  0.75% Có đặc tính này

 • Hat

  cake hat

  0.44% Có đặc tính này

 • Number

  8101

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  crying

  2.65% Có đặc tính này

 • Shirt

  bowling shirt

  0.88% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.38% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-harajuku

  1.66% Có đặc tính này

 • Drip Score

  49

  0.37% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8101
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Necklace

  girl necklace

  0.75% Có đặc tính này

 • Hat

  cake hat

  0.44% Có đặc tính này

 • Number

  8101

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  crying

  2.65% Có đặc tính này

 • Shirt

  bowling shirt

  0.88% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.38% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-harajuku

  1.66% Có đặc tính này

 • Drip Score

  49

  0.37% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8101

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum