• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol #10737
 • IQ

  3042

  0.07% Có đặc tính này

 • IQ Pending

  0

  39.76% Có đặc tính này

 • Head Size

  0

  39.93% Có đặc tính này

 • Background

  green

  13.88% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.16% Có đặc tính này

 • Clothes

  sweater

  7.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  21.51% Có đặc tính này

 • Hat

  none

  26% Có đặc tính này

 • Hair

  dark-brown

  7.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  lipstick

  13.57% Có đặc tính này

 • Gender

  female

  45.81% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol #10737
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • IQ

  3042

  0.07% Có đặc tính này

 • IQ Pending

  0

  39.76% Có đặc tính này

 • Head Size

  0

  39.93% Có đặc tính này

 • Background

  green

  13.88% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.16% Có đặc tính này

 • Clothes

  sweater

  7.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  21.51% Có đặc tính này

 • Hat

  none

  26% Có đặc tính này

 • Hair

  dark-brown

  7.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  lipstick

  13.57% Có đặc tính này

 • Gender

  female

  45.81% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol Brains
[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.
 • Hợp đồng

  0xa7f1...8777

 • ID token

  10737

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum