Not a NFT Project #1201
 • Background

  Yellow

  8.43% Có đặc tính này

 • Clothes

  Tank Top

  5.88% Có đặc tính này

 • Head

  Yellow

  12.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Chaplin

  4.65% Có đặc tính này

 • Headgear

  Baby hair

  5.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  Worried

  5.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #1201
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Yellow

  8.43% Có đặc tính này

 • Clothes

  Tank Top

  5.88% Có đặc tính này

 • Head

  Yellow

  12.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Chaplin

  4.65% Có đặc tính này

 • Headgear

  Baby hair

  5.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  Worried

  5.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  1201

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum