Not a NFT Project #1287
 • Background

  Orange

  7.98% Có đặc tính này

 • Clothes

  Tank Top

  5.88% Có đặc tính này

 • Head

  Neon Green

  6.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Two Tooth

  3.93% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pink Buns

  5.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  WTF

  5.37% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #1287
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Orange

  7.98% Có đặc tính này

 • Clothes

  Tank Top

  5.88% Có đặc tính này

 • Head

  Neon Green

  6.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Two Tooth

  3.93% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pink Buns

  5.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  WTF

  5.37% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  1287

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum