DuDuLab #5638
 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Camp

  DUDU Club

  0.8% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Nuclear tail

  1.1% Có đặc tính này

 • Clothing

  Aviator jacket

  0.46% Có đặc tính này

 • Masks

  Triangle valve

  1.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Glasses

  Watchmaker

  1.84% Có đặc tính này

 • Headgear

  Tightening spell

  1.03% Có đặc tính này

 • Offhand

  Revolver

  0.69% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5638
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Camp

  DUDU Club

  0.8% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Nuclear tail

  1.1% Có đặc tính này

 • Clothing

  Aviator jacket

  0.46% Có đặc tính này

 • Masks

  Triangle valve

  1.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Glasses

  Watchmaker

  1.84% Có đặc tính này

 • Headgear

  Tightening spell

  1.03% Có đặc tính này

 • Offhand

  Revolver

  0.69% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5638

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum