DuDuLab #9653
 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Main spring

  1.02% Có đặc tính này

 • Clothing

  Abandoned Panzer

  0.3% Có đặc tính này

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% Có đặc tính này

 • Glasses

  Headlights

  0.8% Có đặc tính này

 • Headgear

  Clockwork Orange

  0.29% Có đặc tính này

 • Gloves

  Antique gloves

  1.51% Có đặc tính này

 • Offhand

  Lamp god

  0.9% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #9653
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Main spring

  1.02% Có đặc tính này

 • Clothing

  Abandoned Panzer

  0.3% Có đặc tính này

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% Có đặc tính này

 • Glasses

  Headlights

  0.8% Có đặc tính này

 • Headgear

  Clockwork Orange

  0.29% Có đặc tính này

 • Gloves

  Antique gloves

  1.51% Có đặc tính này

 • Offhand

  Lamp god

  0.9% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  9653

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum