CloneX #17299
 • DNA

  Demon

  8.74% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Wrap

  0.14% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU BLW UP JCKT

  0.59% Có đặc tính này

 • Accessories

  GLD Round

  1.45% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #17299
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Demon

  8.74% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Wrap

  0.14% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU BLW UP JCKT

  0.59% Có đặc tính này

 • Accessories

  GLD Round

  1.45% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  14020

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum